Anmäl olämpligt innehåll

Vi fäster stor vikt vid respekten för andras integritet och upphovsrätt och framförallt att varje minnesplats skall vara en vacker plats att besöka.
Om du upplever att något minne eller kondoleans bryter mot våra användarvillkor eller god sed, informera oss via e-post kontakt@minnsmig.se så vi kan hjälpa dig.