En digital minnesplats för familj & vänner.

På minnsmig.se kan du skapa en vacker minnesplats för reflektion där anhöriga och vänner kan minnas tillsammans.

Begravningsbyrån hjälper till att registrera en Minnesplats, där du som anhörig sedan administrerar genom en säker inloggning via BankID.

Skapa minnesplats åt anhörig Skapa egen profil
Illustration av hur MinnsMig fungerar

Minnesplats

Tänd ett ljus och minns tillsammans

Anhöriga kan dela ett minne, tända ett ljus eller skriva en kondoleans direkt på minnesplatsen. En digital minnesplats skapas av och för anhöriga.

Livslinje

Livslinjen – dela minnesvärda händelser från livet

Som närmaste anhörig kan du skapa en egen plats för egna minnen, du kan även låta familj och vänner få möjlighet att delta i uppbyggnaden av livslinjen.

Minnesbok

Skapa en Minnesbok från begravningsceremonin.

Begravningsbyrån kan i samråd med dig som anhörig skapa en Minnesbok från begravningsceremonin. Boken skickas hem till dig men kan även göras tillgänglig på minnesplatsen.

Så här gör man

Skapa en minnesplats till avliden anhörig

Steg 1

Legitimera dig

Bli bekräftad av din begravningsbyrå för att få tillgång att administrera en avliden anhörigs minnesplats.

Steg 2

Skapa en profil

Skapa en minnesplats med bild och information som andra anhöriga kan ta del av.

Steg 3

Dela minnesplatsen

Dela minnesplatsen med andra anhöriga som kan tända ljus, dela minnen samt kondoleanser.


Så här gör man

Skapa en egen profil med minnen om dig själv

Steg 1

Logga in

Logga in och legitimera dig med hjälp av Bank-ID.

Logga in

Steg 2

Skapa en profil

Skapa en profil på minnesplatsen med bild och information.

Steg 3

Lägg till minnen

Lägg till minnen och viktiga händelser i tidslinjen. Välj om du vill ha din profil öppen eller låst.

Minnesbok

Beställ en minnesbok från begravningscermonin

Begravningsbyrån kan i samråd med dig som anhörig skapa en Minnesbok från begravningsceremonin. Boken skickas hem till dig men kan även göras tillgänglig på minnesplatsen.

Kontakta begravningsrådgivaren
Minnesbok Minnsmig