En digital minnesplats för familj & vänner.

På minnsmig.se kan du hitta vackra och personliga minnesplatser som redan har skapats för reflektion.

Dessa platser är dedikerade åt minnet av nära och kära, där anhöriga och vänner kan samlas för att minnas tillsammans. Genom samarbeten med begravningsbyråer har vi säkerställt att minnesplatser registreras på ett smidigt sätt. Som anhörig kan du sedan hantera och administrera minnesplatsen genom en personlig inloggning.

Dessutom är minnesplatserna tillgängliga för alla som vill hedra minnet av en älskad. Besökare kan söka upp en minnesplats för att tända ett virtuellt ljus eller dela ett minne, vilket skapar en gemenskap av stöd och kärlek online. Det är ett tryggt och bekvämt sätt att vårda minnet av dina kära och ge dem en plats för evig vördnad.

Illustration av hur MinnsMig fungerar