En vacker plats att minnas.

Låt familj och vänner ta del av dina minnen – var de än är

Livet är fullt av stunder som betyder mycket för oss och vi har alla en historia att berätta. På minnsmig.se kan du dela med dig av dina minnen och låta dina anhöriga komma ihåg dig för den du verkligen var.

När någon du älskar går bort är det naturligt att känna saknad och sorg. På minnsmig.se kan du skapa en plats för reflektion där anhöriga och vänner kan minnas dig och beakta din sista vilja.

Skapa en Minnesplats

Bygg din egen plats för reflektion och eftertanke.

Registrering - steg 1 av 2

1. Ange ditt personnummer
2. Klicka på Legitimera
3. Öppna BankID-appen i din mobil och legitimera dig
1. Klicka på Legitimera med BankID
2. Din BanID-app öppnas på datorn
3. Legitimera dig i appen

Skapa en Minnesplats

Dela med dig av ditt eller en närståendes liv.

Låt familj och vänner få möjlighet att delta i uppbyggnaden av din Minnesplats så att ditt minne kan leva vidare. Begravningsbyrån hjälper till att registrera en Minnesplats över en anhörig, som du sedan administrerar genom en säker inloggning via BankID.

Livslinjen – minnen över tid

En visuell representation av livet.

Varje Minnesplats har en centralt placerad livslinje som gör enkelt att betrakta livshändelser och minnen över tid. Med Livslinjen kan du försäkra dig om att du eller dina anhöriga blir ihågkomna på det sätt du önskar.

En Minnesplats kan skapas redan idag, men publiceras på minnsmig.se först efter personens bortgång i samband med begravningen.

Dela med dig av egna önskemål

Underlätta för dina anhöriga att ta hand om det praktiska.

minnsmig.se kan du anteckna personliga önskemål om till exempel din begravning, var du har samlat viktiga dokument eller hur du ställer dig till organdonation. Ju mer uppgifter du lämnar efter dig desto lättare blir det för dina anhöriga att respektera din sista vilja.

© Copyright 2021 - MinnsMig AB